0883 777 060
deavarna@abv.bg

Цени на бюро преводи ДЕА Варна


Бюро преводи "ДЕА" Варна извършва лицензирани преводи на 10 езика.

ПРЕВОДИ СЕ ПОРЪЧВАТ САМО СЛЕД КАПАРИРАНЕ НА 50% ОТ КРАЙНАТА ЦЕНА!


Цени на бюро преводи "ДЕА" Варна за 1 преводаческа страница:

 
Езици *Стандартен текст, 2 дни Стандартен текст, 1 ден *Специализиран текст, 2дни
английски  7 лв 9 лв 11 лв
немски, руски френски, италиански 9 лв 11 лв 13 лв
гръцки, турски 14лв 16 лв 18 лв
японски, китайски 30-40 лв в зависимост от сложността
 
     

*Стандартен текст - договор, фактура, пълномощно, диплома, академична справка, уверение, свидетелство за съдимост, акт за раждане, удостоверение за граждански брак, автобиография, рекламни текстове и такива без тясно специализирана терминология.
*Специализиран текст - епикриза, медицинска, техническа, икономическа, учебна литература, технически спецификации и инструкции за използване на различни уреди и съоръжения.


     
Цени на бюро преводи ДЕА Варна | ДЕА Варна.
2024, Всички права запазени / Защита на личните данни