0883 777 060
deavarna@abv.bg

Цени на бюро преводи ДЕА Варна

      Ако се нуждаете от качествени лицензирани преводи на фирмени или лични документи на ниски цени, то вашият партньор е бюро преводи „ДЕА” гр.Варна. 
     Ние извършваме лицензирани преводи на 11 езика. В нашата фирма работят преводачи с дългогодишен опит в сфери като: икономика, право, транспорт, реклама, строителство, застраховане, учебна, медицинска, техническа литература и много други. 
     За десетте години, през които съществува бюро преводи „ДЕА” Варна, доказахме, че сме конкурентноспособни като предоставяме лицензирани преводи на най-ниски цени в гр.Варна, а договорените с клиентите срокове винаги се спазват! За нас коректното отношение, относно качеството и срока на определена поръчка са поставени на първо място.
 
   
Посочените цени на бюро преводи „ДЕА” Варна са за лицензирани преводи за 1 преводаческа страница, която се състои от 1800 знака с интервалите между думите според БДС. Цените са крайни и без ДДС, тъй като не сме регистрирани по ДДС.
 
ПРЕВОДИ СЕ ПОРЪЧВАТ САМО СЛЕД КАПАРИРАНЕ НА 50% ОТ КРАЙНАТА ЦЕНА!
За повече информация ни потърсете на тел.: 0883 777 060 
 
Цени на бюро преводи "ДЕА" Варна за 1 преводаческа страница:  
     

* Стандартен текст
обикновена поръчка: 2 дни
Стандартен текст
спешна поръчка: 1 ден
* Специализиран текст
обикновена поръчка: 1 ден
английски 7 лв. 9 лв. 11 лв.
немски, френски, испански, италиански, руски 8 лв. 10 лв. 12 лв.
гръцки, турски 10 лв. 12 лв. 14 лв.
румънски 14 лв. 16 лв. 18 лв.
холандски 16 лв.  18 лв. 21 лв.
японски, китайски 30-40 лв. в зависимост от сложността


*СТАНДАРТЕН ТЕКСТ - договор, пълномощно, фактура, диплома, академична справка, уверение, свидетелство за съдимост, акт за раждане, удостоверение за граждански брак, автобиография, рекламни текстове и такива без тясно специализирана терминология.
*СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ - епикриза, медицинска, техническа, икономическа, филологическа литература, технически спецификации и инструкции за използване на различни уреди и съоръжения.

     
Цени на бюро преводи ДЕА Варна | ДЕА Варна.
2019, Всички права запазени / Защита на личните данни